marianne omdahl

 

"Objectivity" er det tredje sammarbeidet mellom kunstnerne Marianne Omdahl og Uta Freia Beer.  De har begge bagrunn fra kunst-akademiet i Trondheim, der Omdahl hovedsaklig har jobbet med tekst og maleri mens Beer har sitt område innen fotografi. Sammen jobber de med installasjoner, der lys, skygge og bevegelse er den dominerende teknikken.

I deres nye prosjekt som vises på Heimdal kunstforening har de tatt utgangspunkt i hvordan å oppfatte og tolke sine omgivelser.


Ved å behandle hele rommet og alt i det som materiale, har kunstnerne skapt en komposisjon hvor visuell kunst, lyd og skyggespill er i synergi.


Omdahl`s malerier fra tematikken voldtekt og det innstallative sammabreidet med Beer blander det reelle og det fiktive på en provoserende måte, og tar for seg temaet objektivitet. I galleriet er det underliggende sterke overganger mellom statisk stillhet og en mystisk spenning som vekker interessante og noen ganger paradoksale innsikter i publikums emosjoner.

Utstillingen åpner opp en ny fasett av områder med variabler strukket så langt som fantasien selv, hvor landskapet av lys og skygge skaper rom i konstant endring.

"Objectivity" er en utstilling som langsomt avslører alle sine hemmeligheter, sine underliggende historier og sin indre logikk.